Berna van der Heide

De yoga kwam op een belangrijk moment in mijn leven en heeft mij geholpen om dichter bij mijzelf te komen, meer in het ‘nu’ te zijn en te vertrouwen op dat wat mijn lichaam mij vertelt. Het proces dat ik daarbij heb doorlopen heeft voor een grote ommezwaai in mijn leven gezorgd. Van het werken in complexe technische projecten ben ik me gaan richten op het begeleiden van mensen in bewustzijns- en ontwikkelingsprocessen.

Ik heb een docentenopleiding Raja yoga gevolgd in Bussum. Dit is klassieke yoga gericht op meditatie en kennis over de filosofische en wetenschappelijke achtergronden van de yoga. Deze achtergronden werken door in de Hatha yoga die ik nu zelf doseer, waarin ik probeer iets mee te geven over wat die eeuwenoude kennis ons nu nog steeds kan brengen in ons dagelijks leven.

In mijn lessen staat het voelen centraal, om zo thuis te komen bij jezelf. Invloeden vanuit mijn opleiding Zijnsoriëntatie integreren daarin steeds meer. Je steeds meer bewust worden van wat er in je leeft en dat leidend te laten zijn voor de koers die je uitzet. Zo is yogales voor mij heel down-to-earth en praktisch. Het is fijn om te zien hoe mensen in de les ‘landen’ en verstillen. Soms daag ik een beetje uit, maar spreek mensen er steeds op aan om te blijven luisteren naar het eigen lichaam en dat leidend te laten zijn in de les. Zo kan ieder meedoen naar eigen vermogen en het zijn/haar eigen ontdekkingstocht laten zijn.