Privacy

Verklaring omtrent persoonsgegevens en privacy

 

  • Wij van YogaBalans Culemborg vinden het erg belangrijk dat alle aan ons toe vertrouwde persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorg wordt omgegaan.

 

  • YogaBalans Culemborg verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en bewaart deze in het online systeem ‘Momoyoga’ voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van bestellingen, boeken van lessen, plannen van lessen en voor de administratie. Deze persoonsgegevens zijn nodig om het contract tussen YogaBalans Culemborg en de deelnemer uit te voeren en worden door de deelnemers zelf actief aangeleverd door zich in te schrijven bij ‘Momoyoga’. Daarmee geeft de deelnemer toestemming dat de persoonsgegevens bewaard en gebruikt worden voor bovenstaande doeleinden.

 

  • YogaBalans Culemborg gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar deelnemers en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de AVG-nieuwe Europese privacywetgeving.

 

  • YogaBalans Culemborg gebruikt de persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YogaBalans Culemborg, veranderingen en het doorgeven van actuele informatie, belangrijke mededelingen en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster of andere zaken. Dit gebeurt via een mailing.

 

  • YogaBalans Culemborg geeft de persoonsgegevens nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

  • Ten alle tijde kan een deelnemer zich uit laten schrijven bij YogaBalans Culemborg en zijn daarmee ook alle gegevens verwijderd. Hiervoor dient de deelnemr een verzoek per mail in te dienen.