Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YogaBalans Culemborg aangeboden lessen, workshops en activiteiten etc.  

 

 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt geadministreerd in Momoyoga.

 

 • De betaling van de reguliere lessen geschiedt vooraf per iDEAL via www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg. Of maandelijks per automatisch incasso.

 

 • Er zijn twee manieren om de yogalessen aan te kopen:
 1. Een doorlopend abonnement met een maandelijkse incasso. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, en een minimale afname van 4 maanden. Er is rekening gehouden dat er geen lessen zijn in de schoolvakanties. De prijs is daarop afgesteld. Tijdens de zesweekse zomervakantie wordt het abonnement op pauze gezet. Tenzij je mee wil doen aan de Zomeryoga. Kijk op tarieven voor de mogelijkheden.
 2. Een leskaart van 10, 15, 20 of 5 lessen, met verschillende geldigheids-perioden en daardoor ook verschillende prijzen. Kijk op tarieven welke strippenkaarten er zijn.

 

 • Annuleren van een yogales kan minstens 2 uur voor aanvang van de betreffende les en kan de les op een ander moment van het lesrooster gevolgd worden binnen de geldigheidsduur van de leskaart of abonnementsperiode. Wordt er later geannuleerd dan vervalt het recht op restitutie. En ook wordt de geldigheidsperiode van een leskaart niet verlengd. Het missen van een les is het risico voor de cursist. En kan niet verhaald worden op YogaBalans Culemborg.

 

 • Lessen gemist bij een abonnement: heb je een abonnement van 1 of 2x week yoga, dan kan het gebeuren dat je een keer niet kunt. Het is mogelijk om de gemiste les in een andere week in te halen. Dan volg je in desbetreffende week 2 of 3 lessen.

 

 • Vakantie: het is mogelijk om bij een abonnement met doorlopende incasso, een maand te pauzeren. Hier kun je eens per jaar gebruik van maken. Echter bij een vakantie pauze kunnen we niet garanderen dat je plekje niet ingenomen wordt door een nieuwe cursist.

 

 • Aan- en afmelden van yogalessen geschiedt via het lesrooster op: www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg. Daarnaast is het mogelijk om je ook nog persoonlijk af te melden via de mail of sms bij de desbetreffende docent.

 

 • Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of wordt de yogales gerestitueerd (door verlenging van strippenkaart of abonnement-periode). De deelnemers worden hiervan per sms en/of mail op de hoogte gebracht.

 

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

 

 • YogaBalans Culemborg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. YogaBalans Culemborg is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

 

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaBalans Culemborg, dienen te worden vergoed.

 

 • YogaBalans Culemborg behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 

 • Huisregels: schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.